กิจกรรม สสย.

 • การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2562

  การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2562

  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมจัดกระบวนการ ในการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2562 พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย : สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กลุ่มคนทำงานด้านครอบครัว เด็กเยาวชน…
 • งาน visual art visual note

  งาน visual art visual note

  สสย. ชวนเครือข่ายจากหลายพื้นที่ ทั้งมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา บางกอกนี้..ดีจัง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก กว่า 30 คน ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนไอเดียการจดบันทึก ผสมผสานกับศิลปะสร้างสรรค์ ภาพวาดแทนความหมาย และสัญลักษณ์ ในงาน visual art visual note ณ siam innovation เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยมีคุณนะโมจากเพจ inskru พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน และคุณตุ้ม จากสมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา…
 • เพชรบุรี ดีจัง ตอน สุโขสโมสร

  เพชรบุรี ดีจัง ตอน สุโขสโมสร

  เพชรบุรีดีจังเปิดพื้นที่สร้างสรรค์มหกรรมสาธารณศึกษาดั้งเดิมธรรมดาแต่ว่าเหมาะจัดเป็นปีที่ 10 ตอน สุโขสโมสรพื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาด้วยพลังภูมิปัญญาและพลเมืองในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณวัดใหญ่สุวรรณาราม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งได้มีเครือข่ายจากพื้นที่ต่างๆ 5 พื้นที่ คือ เครือข่ายบางกอกนี้..ดีจังพื้นที่บางพลัด…

กิจกรรมเครือข่าย