กิจกรรม สสย.

 • ‘ลุกขึ้นมา Live in Uttharadit กับเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม’

  ‘ลุกขึ้นมา Live in Uttharadit กับเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม’

  สสย.(สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน) ชวนภาคีเครือข่ายจากโคราชยิ้ม ทุ่งศรีนี้..ดีแต้จังหวัดแพร่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเครือข่ายอีสานตุ้มโฮม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองเมืองเรืองยิ้ม เครือข่ายเด็กต่างชาติ และโครงการสาธารณศึกษา : การศึกษาที่ออกแบบได้ กว่า 45 คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ร่วมกันภายใต้แนวคิดระบบสื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน ในงาน ‘ลุกขึ้นมา Live in Uttharadit…
 • เวทีถอดบทเรียน Spark U 2gether 3 ภูมิภาค

  เวทีถอดบทเรียน Spark U 2gether 3 ภูมิภาค

  สานพลังภาคีเครือข่าย Spark U 3 ภูมิภาค ร่วมสร้างสังคมสุุขภาวะ ด้วยพลังพลเมือง ในเวทีถอดบทเรียน Spark U 2gether ของเครือข่าย Spark U ล้านนา Spark U อีสาน และSpark U ใต้ใช่เลย ซึ่งสนับสนุนโดยกลุ่มแผนงานระบบสื่อและวิถีสุขภาวะ สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่
 • ปฐมนิเทศโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 5

  ปฐมนิเทศโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 5

  วันที่ 30 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดความมหัศจรรย์กับการปฐมนิเทศโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 5 ซึ่งเป็นการบูรการงานร่วมกันระหว่างแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยการสนับสนุนของ สสส. ซึ่งในรุ่นนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมจำนวน 100 ศูนย์ จากทั่วประเทศ

กิจกรรมเครือข่าย