อบรมครูนำร่องสอนเท่าทันสื่อในโรงเรียน

 

สื่อปัจจุบันเป็นยิ่งกว่าพ่อแม่ของเด็ก เป็นเหตุเด็กปฐมวัย 1 ใน 3 มีพัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์ ไอคิวเด็กวัยรุ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงเวลาใช้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโรงเรียนนำร่องการสอนเท่าทันสื่อในโรงเรียน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

กิจกรรมการประกวด หนังสั้น รู้เท่าทันสื่อ

โครงการประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อ

การประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อ ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล” ผลิตหนังสั้นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิตอล ด้วยวิธีการและเทคนิคที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นสื่อในการให้ความรู้แก่ประชาชน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล