พื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กบ้านนอก

<imgalt="" src="/images/d_jung/lookva/lookva1.jpg" height="200" width="300" />ภาคี “พื้นที่นี้…ดีจัง กำลังสอง”ทั่วประเทศ

“พื้นที่นี้…ดีจัง” เสมือนข่ายใยความหวัง “ที่เล็กๆ แต่งดงาม” โยงใยพื้นที่สร้างสรรค์ จากที่โน่น ที่นี่ ภายใต้นิยาม “เล่น เรียนรู้ ริเริ่ม ร่วมทำ แบ่งปัน” สู่เส้นทางสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ ด้วยความรู้สึกที่ปรารถนาจะให้และแบ่งปันซึ่งกันและกัน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

วัยใสปั่นใส่ใจ ชุมชน ครั้งที่ 1

เด็กและเยาวชนตำบลเขาเจียก จ.พัทลุง ได้ เรียน กิน เล่น สร้างสุข ทุกกิจกรรมที่ทำได้แรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใ­จดีในตำบล เลยทำให้มีพื้นที่ดีดี ให้เด็กได้ เล่น ได้เรียนรู้ และรักชุมชนของตนเองและพร้อมที่จะสืบสานสิ­่งดีงามในชุมชนต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

เขาเจียกเรียกยิ้ม

เมื่อสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาเจียก นำโดย ท่านนายก ทต.เขาเจียก นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร และปราชญ์ชุมชน พาเด็กเรียนรู้ สืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชน พาเด็กขึ้นเขา มุดถ้ำ ในพื้นที่ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง "เขาเจียกเรียกยิ้มมม".....

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล