“หุ่น เป็นสิ่งมหัศจรรย์เล็กๆ ที่สร้างได้ทุกสิ่ง”

581216 newsมูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม สนับสนุนโดย สสส. และ สสย.เชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเทศกาลหุ่นเยาวชนนานาชาติ 2559 (Harmony International Youth Puppet Festival 2016)

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

พื้นที่สื่อสร้างสรรค์ บ้านภูมิปัญญา เรือกระทงกาบมะพร้าว

581125 news3
ชวนใช้กระทงกาบมะพร้าว ของชุมชนวัดโพธิ์เรียง ลอยกระทงซึ่งอยู่แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของ เครือข่ายบางกอกนี้...ดีจัง เป็นการรวมตัวกันของชุมชนเมืองในย่านบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ เขตพระนคร เขตบึงกุ่ม เขตบางนาและเขตสวนหลวง เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก-เยาวชน นำเด็ก-เยาวชนออกจากปัจจัยเสี่ยง ทั้งปัญหายาเสพติด อบายมุขเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

นักสื่อสารชุมชน

581106 picaction2อะไรกันหนอ "นักสื่อสารชุมชน" เรียกกันง่ายๆ ก็คือ "นักข่าวชุมชน" นั่นเอง กิจกรรมนี้ต้องใช้ความร่วมมือจากนักจัดการบวนการการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง เช่น คณะนิเทศน์ศาสตร์ นักข่าวพลเมืองของไทยพีบีเอส หรือ คนมีความรู้ด้านสื่อสารมวลชน เข้าไปร่วมจัดกิจกรรมให้กับ นักสื่อสารชุมชน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

เปิดย่านศิลปะให้กันและกัน Colorful สามแพร่งfacestreet

580611 pr3plangหลังจากชุมชนสามแพร่ง ร่วมกับ เยาวชนอาสารักยิ้ม สโมสรพื้นที่นี้..ดีจัง และ กลุ่มดินสอสี ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุภาพ (สสส.) ได้เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ย่านสามแพร่งต่อเนื่องมายาวนานกว่า 10 ปี โดยเริ่มต้นจากบ้านในฝันสัญจร ณ แพร่งภูธร ในปี พ.ศ. 2548 จนขยายครอบคลุมชุมชนทั้งสามแพร่ง ได้แก่ แพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพสาตร์ ในปีพ.ศ.2556 เทศกาลศิลปะชุมชน สามแพร่งfacestreet ได้รับการต้อนรับด้วยดีจากชาวสามแพร่งเองและชุมชนโดยรอบ ในการพลิกฟื้นคืนชีวิตชีวาให้กับย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานครแห่งนี้ ให้เป็นย่านศิลปะ พื้นที่สุขภาวะสำหรับเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ครอบครัว และชุมชน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล