ดีจังในฝัน @ 3จังหวัดชายแดนใต้

พื้นทีนี้...ดีจัง @ 3 จังหวัดชายแดนใต้ - ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เริ่มต้นแล้ว หนนี้ดีจัง One Day Trip เยี่ยมพื้นที่นี้...ดีจัง กำปงบาโงย ของน้องๆ กลุ่มดอกไม้ยิ้ม ยิ้มได้ @ สะเตง จ.ยะลาชุมชนเล็กๆ กับศิลปะพื้นบ้านที่รอคอยเด็กๆ ในพื้นที่มาเรียนรู้ร่วมกัน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

“เปิดกบาลสานสร้าง สื่อสร้างสรรค์เมืองสุขภาวะ”

สสย.จับมือ สสส.จัดงานร่วมมือร่วมใจ เปิดกบาลสานสร้าง สื่อสร้างสรรค์เมืองสุขภาวะ ขยายงานพื้นที่นี้…ดีจัง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขับเคลื่อน และจุดประการความคิด แรงบันดาลใจในการออกแบบสร้างสรรค์สื่อ รวมทั้งเสริมศักยภาพภาคีเครือข่าย ในการสื่อสารสาธารณะ ระดมพลังสังคมให้กับเครือข่าย

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

Thailand Animator 2


9 พ.ค. 56 Sputnik Tales Studio ร่วมกับ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิสยามกัมมาจล และบริษัทแอนิเมชั้นชั้นนำแถลงข่าวผลการคัดเลือก 10 ผลงานแอนิเมชั้นเพื่อสังคม สำหรับฉายใจงาน Thailand Animator2

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล