ศรีสะเกษติดยิ้มอบรมการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

580926 news1
26 ก.ย. 58 ศรีสะเกษติดยิ้ม ได้รับเกียรติจาก กลุ่ม Thai Civic Education ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้กลุ่ม เครือข่ายครูประถมในศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมครั้งนี้เป็นครู ทั้งโรงเรียนทุกกลุ่มสาระ 6 โรงเรียน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

บางกอกนี้...ดีจัง เปิดเวที ก็มีเรื่องมากเด็กๆอยากเล่า ปี2

580909 bangkoknews1
เมื่อ 5-6 ก.ย. เครือข่ายเด็กเยาวชน บางกอกนี้...ดีจัง เปิดเวที ก็มีเรื่องมากเด็กๆอยากเล่า ปี2 เพื่อสื่อสารปฏิบัติการสร้างยิ้ม ร่วมกับ เครือข่าย 17 ชุมชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ เกิดเส้นทางเดิน ปั่น ตามยิ้ม ย่านบางกอกน้อย ย่านบางกอกใหญ่ มีบทบาทส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมกันกับชุมชน โรงเรียน และทุกภาคส่วน พัฒนาพื้นที่นำร่อง ทำต้นแบบชุมชน 3 ดี

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

รวมพลังเยาวชนเตรียมจัดงานเด็กๆอยากเล่าปี 2

580903 file3
30 ส.ค. 58 เยาวชนเครือข่ายบางกอกนี้...ดีจัง ทั้งเขตบางกอกน้อย และบางกอกใหญ่ นักศึกษาจากวิทลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน และ น้องจากโรงเรียนสวนอนันต์

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

พลเมืองอาสาสร้างยิ้ม


580903 file8
20 ส.ค.58 ก้าวย่างสู่ปี2. น้องๆเยาวชนอาสาบางกอกนี้...ดีจัง เข้มข้นกับกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและลงลึกกับกระบวนการอาสาชวนเพื่อนๆน้องๆ เข้าสู่กระบวนการตามหายิ้มในชุมชน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล