มหกรรมรองเมืองเรืองยิ้ม ตอน The festival

580111 rongmung1มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนอาสาสมัครชุมชน แกนนำเด็กเยาวชนวัดดวงแขและภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.)และสโมสรพื้นที่นี้ดีจัง

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

บางกอกนี้...ดีจังมาเล่นกันเถอะ

571220 bankokyim16
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 บางกอกนี้...ดีจัง โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจัดงาน "บางกอกนี้...ดีจัง ตอนมาเล่นกันเถอะ โดยความร่วมมือจากเครือข่าย บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บึงกุ่ม พระนคร บางนา และเครือข่าย สสย. เปิดซอย เปิดถนน ชุมชนบ้านบุสุวรรณารามเขตบางกอกน้อย ตั้งแต่โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ถึง โรงรถจักรธนบุรี

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

เนรมิตย่านศิลปะใจกลางชุมชนแพร่งภูธร

571213 djung4
การจัดกิจกรรมย่านศิลปะที่ชุมชนแพร่งภูธร เขตพระนคร ถือเป็นแบบอย่างในการออกแบบลานกลางชุมชน ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์โดยเปิดโอกาสให้ผู้คน มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านงานศิลปะ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล