โคราช..ยิ้ม ชวนต้นกล้า ปลูกข้าว เล่าเรื่อง สร้างงานศิลป์

570925 korad4
เครือข่ายพื้นที่นี้..ดีจัง โคราช..ยิ้มได้เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครได้เรียนรู้ถึงภูมิในท้องถิ่นและรากเหง้าวัฒนธรรมวิถีชุมชน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมกำลัง สู่ต้นแบบเมือง 3 ดี

570923 djung123 ก.ย.สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจัดประชุมภาคีเครือข่ายเมือง 3 ดี เพื่อต่อเติม เสริมพลังในการขับเคลื่อนเมือง 3 ดี สู่พื้นที่ต้นแบบเต็มกำลัง (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) ที่ห้องประชุม สสส.ชั้น 34

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ศิลปะธรรมชาติ บ้านเรา

57094 artsisaket7ศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ภาคอีสาน จ.ศรีสะเกษ ภายใต้โครงการศรีสะเกษติดยิ้ม ชวนเด็กๆ ใชชุมชนมาเรียนรู้ศิลปะจากธรรมชาติ อย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 13 – 14 ก.ย.ที่ผ่านมา

 

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

พวงมโหตรกลางนา

570909 pongmahot7ใครหลายๆคนคงจะเคยเห็นพวงมโหตรในงานบุญต่างๆ ทั้งที่วัด บ้านที่จัดงาน แต่เมื่อพวงมโหตรไปอยู่กลางนา ก็สร้างความสวยงามในอีกแบบ จากความคิดของ อ.วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร ในเรื่องนิเวศสุนทรีย์วัฒนธรรม

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล