ศิลปะเล่าเรื่องเมืองอุตรดิตถ์ UTTARDIT ARTSEEN

590212 1
เทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม "ศิลปะเล่าเรื่องเมืองอุตรดิตถ์ UTTARDIT ARTSEEN" 13-14 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 16.00-21.00 น. ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ถึงสวนสาธารณะริมน่าน ...ชวนกันไปยิ้มในวันแห่งความรักกัน!

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

เช็คอิน “7 แลนด์มาร์ครองเมือง” ชมถิ่นวิถีสุข

590131 rongmoung
จบลงไปแล้วกับ มหกรรม “รองเมือง...เรืองยิ้ม ตอน ชมถิ่น..วิถีสุข” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา ที่จัดขึ้นบริเวณย่านถนนรองเมือง ข้างกำแพงสถานีรถไฟหัวลำโพง โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว และยังคงมีเด็ก เยาวชน และคนในชุมชนทั้ง 4 ชุมชน นั่นคือ ชุมชนวัดดวงแข ชุมชนแฟลตรถไฟ ชุมชนตรอกสลักหิน และชุมชนจรัสเมือง รวมทั้ง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และอีกหลายหน่วยงาน ร่วมแรงร่วมใจจัดขึ้น

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

หุ่นสาย: สื่อศิลปะเสริมการเรียนรู้

590116 pupeb3
มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม สนับสนุนโดย สสส. และ สสย. จัดงานเทศกาลหุ่นเยาวชนนานาชาติ 2559(Harmony International Youth Puppet Festival 2016) ซึ่งเป็นเทศกาลที่ใช้สื่อศิลปะหุ่นเพื่อพัฒนาเยาวชนในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมจิต ปัญญา และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด "Puppet in Education"

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ดีจัง! ทำบางกอกให้มีชีวิตด้วย 3 ดี

581230 newsbkk1
ชุมชนมีชีวิต เด็กมีพื้นที่เล่น ผู้ใหญ่มีพื้นที่ยิ้ม....
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558เครือข่ายบางกอกนี้...ดีจัง ชวนมาสนุกกับเทศกาล "เพลินบางกอกนี้...ดีจัง 3 ดีมีชีวิต" บริเวณลานยิ้มริมน้ำคลองบางหลวง วัดหงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่ เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชน ครอบครัว และคนในชุมชน ร่วมขับเคลื่อนบางกอกให้เป็น "เมืองวิถีสุข"

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล