อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อใช้สื่ออย่างเท่าทัน

561009 it3มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้จัดการอบรมการผลิตสื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 6.0 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2556 ที่ทีเคพาร์ค ::: เซ็นทรัลเวิลด์

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ชวนคุณมาอาสาสร้างสนามเด็กเล่น


555927 620310681325147 947929113 n

พื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่ นี้เราจะทำที่ โรงเรียนคลองแสนสุข สิทธิชัยบำรุง ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จากทางโรงเรียนให้ดำเนินการสร้างได้“พื้นที่สร้างสรรค์ พี่น้องชวนกันทำ”

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ชวนผู้เฒ่ามาเล่านิทานกันสนั่นเมือง

560703 tungsa27

 

ชวนผู้เฒ่ามาเล่านิทานหวังกระชับช่องว่างเด็กกับผู้เฒ่าในชุมชน ในงานเล่านิทานทุ่งซ่า เล่าเขย่าเมือง

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

โรงเรียนชุมชนชาวนา สมาคมไทบ้าน

561003 toomhomeโรงเรียนชุมชนชาวนา ของสมาคมไทบ้าน ต.หนองแสงอ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มีการสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยมาอย่างต่อเนื่อง 7 ปีซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลายด้วยการที่มีพื้นที่สร้างสรรค์มายาวนานจึงได้ถูกให้ดึงมาเข้าร่วมเป็นพื้นที่นี้ดีจังของ จ.มหาสารคามและขยายไปในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมกับทำงานร่วมกับภาคีในชุมชน และพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ระดับอำเภอ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล