Thailand Animator 2


9 พ.ค. 56 Sputnik Tales Studio ร่วมกับ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิสยามกัมมาจล และบริษัทแอนิเมชั้นชั้นนำแถลงข่าวผลการคัดเลือก 10 ผลงานแอนิเมชั้นเพื่อสังคม สำหรับฉายใจงาน Thailand Animator2

 

นายรัฐ จำปามูล ผู้ก่อตั้ง Sputnik Tales Studio กล่าวถึงงานครั้งนี้ว่า งานครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งปีที่ผ่านมาทำให้เห็นตัวคน เห็นกลุ่ม และพบว่าบ้านเรามีกลุ่มคนใช้แอนิเมชั่นทำงานทางสังคมค่อนข้างมาก การจัดงานครั้งแรกเป็นเหมือนการสร้างความมั่นใจให้กลุ่มคนทำแอนิเมชั่นเชื่อ ว่า พวกเขาไม่ได้ทำงานอย่างลำพัง ยังมีกลุ่มคนที่คิดคล้ายกัน และองค์กรภาคีต่างๆ เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุน ทั้งมูลนิธิสยามกัมมาจล สสส. และ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน


“งานนี้ไม่ได้มีรางวัลเป็นตัวเงิน แต่มีรางวัลเป็นโอกาสที่จะเติบโตในงานสายแอนิเมชั่น โดยผู้ที่เข้ารอบ จะมีโอกาสเข้าค่ายอบรมการทำแอนิเมชั่นจากแอนิเมเตอร์ ระดับแถวหน้าของประเทศและนำภาพยนต์ของตัวเองไปจัดแสดงในเทศกาลที่จัดขึ้นวัน ที่ 1 มิถุนายน นี้” ผู้ก่อตั้ง Sputnik Tales Studio กล่าว

นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน กล่าวว่าคิดหวังว่างานแอนิเมชั่นครั้งนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ กลุ่มเยาวชนรุ่นน้อง ที่กำลังค้นหาความเป็นตัวเอง“อยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนกลุ่ม อื่นที่มีสือและความคิดสร้างสรรค์อยู่ ได้มีการรวมกลุ่มและลุกขึ้นมาสื่อสารเรื่องราวดี ๆ สู่สังคมมากขึ้น เพราะรุ่นพี่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจริงๆ แล้วมันก็ไม่ยากเท่า หากจะมาเป็นแอนิแตอร์อาชีพ และอยากให้เห็นว่าสื่อของเรามีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้” ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน กล่าว

 

 

 

พิมพ์อีเมล