พื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กบ้านนอก

เขียนโดย พื้นที่นี้ดีจัง วันที่ . ฮิต: 2279

<imgalt="" src="/images/d_jung/lookva/lookva1.jpg" height="200" width="300" />ภาคี “พื้นที่นี้…ดีจัง กำลังสอง”ทั่วประเทศ

“พื้นที่นี้…ดีจัง” เสมือนข่ายใยความหวัง “ที่เล็กๆ แต่งดงาม” โยงใยพื้นที่สร้างสรรค์ จากที่โน่น ที่นี่ ภายใต้นิยาม “เล่น เรียนรู้ ริเริ่ม ร่วมทำ แบ่งปัน” สู่เส้นทางสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ ด้วยความรู้สึกที่ปรารถนาจะให้และแบ่งปันซึ่งกันและกัน

สื่อพื้นบ้าน คืนคุณค่าให้บ้านเกิด

 

<imgalt="" src="/images/d_jung/lookva/lookva2.jpg" height="201" width="300" />

ลูกหว้า

เยาวชนลูกหลานคนเมืองเพชร จากหลายโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ที่รวมกลุ่มกันขึ้นมา เพื่อทำกิจกรรมสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชร อย่างพวงมโหตร ปั้นหัวโขน งานจิตรกรรม ตอกกระดาษ สานใบลาน เป็นต้น โดยมีนักเรียน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นแกนนำหลัก ทุกๆ วันเสาร์ตั้งแต่แปดโมงเช้า เยาวชนกลุ่มลูกหว้าจะไปรวมตัวกันยังฐานที่มั่น ซึ่งตั้งอยู่ที่เขาวังเคเบิลคาร์ รถรางไฟฟ้าขึ้นลงพระนครคีรี จ.เพชรบุรี “ศาลาของกลุ่มลูกหว้าที่เคเบิ้ลคาร์ไม่เคยเหงา ตลอดทั้งวันจะมีเด็กๆ และครอบครัวพากันมาทำกิจกรรมที่ศาลาของเรา เด็กๆ หลายคนตั้งใจมาทำพวงมโหตรมาก พ่อแม่ก็มาช่วยกันทำ ทำเสร็จก็เอากลับบ้านได้เลย”

 

 

 

 

 

 

 

ลูกระนาด

 

 


พิมพ์