เปิดพื้นที่สุขภาวะโรงเรียนบ้านเพียมาต

<span 'Angsana New','serif';">file iamchild12มพด. จัดอบรมคณะทำงานพื้นที่สุขภาวะ โครงการพื้นที่สุขภาวะเพื่อพัฒนาเด็กในสภาวะวิกฤติ ณ โรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฏร์วิทยา)

 


<span 'Angsana New','serif';">เพื่อให้แนวคิดการสร้างพื้นที่สุขภาวะในสวนเกษตร หรือ พื้นที่"เล่นในสวน" เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายมีจุดเด่นในเรื่องพื้นที่การเกษตรในโรงเรียน


<span 'Angsana New','serif';">ซึ่งกิจกรรมในการอบรม <span 'Angsana New','serif';">เน้นให้คณะทำงานดึงความเป็นเด็กในตนเองออกมาผสานกับความต้องการของเด็ก เพื่อสร้างเป็นโมเดลพื้นที่ <span 'Angsana New','serif';">ก่อนจะเริ่มลงมือปฏิบัติงานในแผนต่อไป

<span 'Angsana New','serif';"><span 'Angsana New','serif';"><span 'Angsana New','serif';">

<span 'Angsana New','serif';"><span 'Angsana New','serif';"><span 'Angsana New','serif';">

<span 'Angsana New','serif';"><span 'Angsana New','serif';"><span 'Angsana New','serif';">ข้อมูลจาก www.iamchild.org

<span 'Angsana New','serif';"><span 'Angsana New','serif';"><span 'Angsana New','serif';">

พิมพ์อีเมล