3 จังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มยังยิ้มได้

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 1869

560920 youngyim7

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 กลุ่มยังยิ้ม จ.นราธิวาส ขยายแนวคิดพื้นที่สร้างสรรค์สู่โรงเรียน

 

 

โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เครือข่ายพื้นที่นี้ดีจัง 3 จังหวัดชายแดนใต้(กลุ่มดอกไม้ยิ้ม จ.ยะลา กลุ่มข้าวยำละครเร่ มอ.ปัตตานี) คุณครูและเยาวชนอาสาสมัครจาก 4 โรงเรียนในอ.แว้งมาเป็นพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมยังยิ้มสัญจร พื้นที่นี้เรียนรู้ร่วมกันเป็นครั้งที่2ใน4ครั้ง ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อ.แว้ง จ.นราธิวาส โดยหวังร่วมกันจะสร้างพื้นที่เล่น เรียนรู้ ริเริ่ม ร่วมทำ แบ่งปันให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้...

 

 

ข้อมูลจาก เฟสบุ๊ค พื้นที่นี้ดีจัง

พิมพ์