ดอกไม้ยิ้มปันยิ้มที่ 3 จังหวัดภาคใต้

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 1419

560920 dokmai5

กลุ่มดอกไม้ยิ้มเดินทางพาเด็กๆและผู้ปกครองไปร่วมเรียนรู้การทำกรงนกกับผู้เชี่ยวชาญและหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันก็ยังนำเอากิจกรรมเพ้นท์ผ้าบาติกไปเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกับกลุ่มยังยิ้ม ในกิจกรรม "ยังยิ้มสัญจร" พื้นที่นี้เรียนรู้ร่วมกันที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นราธิวาส

พิมพ์