รับสมัคร creative รุ่นใหม่ ที่สนใจทำรายการเด็กคุณภาพ

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 3330

โครงการอบรม Creative: Director& Producer รายการเด็กและเยาวชน โดยบริษัท ไอเดียโกรว์ จำกัด รับสมัคร creative รุ่นใหม่ ที่สนใจทำรายการเด็กคุณภาพ ทั้งกล่อง ทั้งเงิน ทั้งพัฒนาเด็ก...

 

รับเพียงรอบละ 30 ท่านเท่านั้นนะคะ

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

๑. รับสมัครเป็นทีมๆละ ๓ ท่าน

๒. เป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้ านการถ่ายภาพวิดีทัศน์ของหน่วยงาน หรือ

๓. เป็นผู้มีทักษะทำงานด้านเด็กและเยาวชน

๔. ในแต่ละทีมควรผู้ที่มีพื้นฐานการตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์อย่างน้อย ๑ ท่าน

๕. ผู้อบรมนำอุปกรณ์ กล้อง วิดิโอ / และ คอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อมา

 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สนใจ ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

1. ภาคสถานที่อบรม

ภาคเหนือ เชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

ภาคกลาง ชลบุรี

ภาคใต้ สงขลา หรือ ภูเก็ต

๒. ถอดบทเรียนเพื่อจัดทำคู่มือการอบรม และ คู่มือการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก

 

กำหนดการรับสมัคร

สถานที่อบรม เปิดรับสมัคร วันปิดรับสมัคร วันที่อบรม

 

 

จ.ชลบุรี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๒๕-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

จ.สงขลา(หาดใหญ่)๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๙-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

จ.เชียงใหม่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๒๓-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

จ.อุบลราชธานี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๖-๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

 


กรอกใบสมัคร Online

คลิก >> http://goo.gl/0kNQGu

กรอกใบรับสมัครและส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โอนเข้าบัญชี บริษัทไอเดียโกรว์ จำกัด

เลขที่ ๓๘๓-๒๕๖๑๙๔-๕

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
086 603 1850 /083 891 2641
https://www.facebook.com/Kidchenworkshop

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียน ๗,๕๐๐ บาท / กลุ่ม ไม่เกินกลุ่มละ (๓ ท่าน)

พิมพ์