ศรีสะเกษติดยิ้มในงานบุญสังฆทานบ้านกู่

570930 actiondjung3
เครือข่ายศรีสะเกษติดยิ้ม ร่วมกันขับเคลื่อนเรียนรู้เรื่องราวกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่แบบกัลยาณมิตร ในงานบุญสังฆทานบ้านกู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ผู้ใหญ่ใจดีแต่ละพื้นที่ได้เปิดเวทีบุญให้เด็กๆ ได้พบปะและจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการตำเมี่ยง ที่หาพืชผักในชุมชน อาหารในชุมชนที่กำลังจะหายไปให้เด็กได้เตรียมอาหารปิ่นโตมาร่วมทำบุญ การทำพวงมโหตร การพับจรวด การทำเข็ดกลัดแบบเดียวในโลก การทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรียนรู้ผลิตสื่อสารคดีเชิงข่าวกิจกรรมวันนี้โดยทีมสื่อทุกพื้นที่ร่วมกัน เป็นภาพการเดินทางที่เกิดมิตรภาพสร้างสรรค์ พร้อมไปเรียนรู้กันและกัน

570930 actiondjung1

570930 actiondjung2

570930 actiondjung4

พิมพ์อีเมล