ชุมชน 3 ดี ที่โตนดหลวง

570927 djung5เสาร์ 27 ก.ย. 57 ที่ผ่านมา กลุ่มรักษ์เพลงโนเน จาก อ.ชะอำ จัดกิจกรรม 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) มีทั้งชวนน้องระบายสีภาพ

และพี่ ๆ ก็เล่นเพลงโนเน ร่วมกับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านหลายคน โดยใช้พื้นที่ใต้ถุนศาลาการเปรียญวัดโตนดหลวง มีทั้งเด็ก ๆ และผู้ใหญ่มาร่วมกิจกรรมกันมากมาย คุณครูปะไพ ผู้ประสานงานยิ้มแก้มปริไปเลย

 570927 djung1

570927 djung4

570927 djung2

570927 djung3

ขอบคุณภาพจาก  ::  เพชรบุรีดีจัง

พิมพ์อีเมล