เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 Harmony World Puppet Carnival Bangkok Thailand

571024 worldปลายฝนต้นหนาวปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ วันที่ 1 - 10 พ.ย.โดยมีคณะหุ่นจากทั่วโลกให้ความสนใจเข้าร่วมมากถึง 116 คณะ จาก 79 ประเทศ รวมคณะหุ่นไทยอีก 50 คณะ เป็น 166 คณะ 80 ประเทศ มากที่สุดเท่าที่เคยจัดมาตั้งแต่ปี 2008 (2551)

มีการแสดงและกิจกรรมหลากหลายประเภท ทั้งละครหุ่น, ภาพยนตร์/ วิดีโอหุ่น, ฝึกอบรมการ ทำหุ่น, ประชุมสัมมนา ฯลฯ ทั้งการแสดงกลางแจ้งและในโรงละคร และมีการแสดงสำหรับทุกกลุ่มตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ โดยหุ่นของไทยมีครบถ้วนทุกประเภทเป็นคณะละครหุ่นที่เหมาะสมสำหรับเด็กและครอบครัว

และเป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันผ่านหุ่น ซึ่งเป็นสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีความสำคัญต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ เป็นสื่อที่บอกถึงความรู้สึกนึกคิด, ความต้องการของเด็ก ทั้งยังเป็นสื่อ 2 ทางที่สามารถส่งผ่านคำสอนต่างๆ ไปจนถึงเรื่องราวทางสังคมและวัฒนธรรม

งานนี้สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายหุ่นเด็กและเยาวชนของไทย ภายใต้ชื่อ YOUTH PUPPET COMMUNITY THAILAND (รวมเหล่าเยาวชนคนรักหุ่น) โดย รวบรวมหุ่นไทยทั้งหมดที่เป็นของเยาวชนมารวมตัวกัน เพื่อร่วมกันเผยแพร่ศิลปะหุ่นไทยที่เป็น มหรสพที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะหุ่นโลก และหุ่นไทย ให้เกิดการพัฒนา ต่อยอด และเผยแพร่สู่เด็ก เยาวชน โรงเรียน และชุมชน สืบสานอัตลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมชุมชน ตลอดจนเกิดการพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคม จากการนำสื่อหุ่นมาสื่อสารสร้างเสริมสุขภาวะ ในประเด็นเนื้อหาที่เยาวชนในแต่ละคณะมุ่งใช้ (เช่น การป้องกันโรคไข้เลือดออกจากลูกน้ำยุงลาย, การอนุรักษ์ป่าและต้นน้ำลำธาร, รณรงค์ไม่ให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะ เป็นปัญหาที่ทำให้สัตว์ป่าตายเพราะกินขยะโฟม,พลาสติก) และจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในงานนี้ ที่หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า

ซึ่งบทบาทของเครือข่ายหุ่นเยาวชนไทยนั้นเข้าร่วมเป็นยุวทูตต้อนรับคณะนักแสดงหุ่นจากทั่วโลก และร่วมแสดงในพื้นที่จัดแสดงต่างๆ

การแสดงและกิจกรรมสำหรับเยาวชน

เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 Harmony World Puppet Carnival Bangkok Thailand ครั้งนี้ดูฟรีตลอดงาน ซึ่งเข้าชมได้ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

สสส. และ สสย.ได้สนับสนุนให้จัดที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เชิงสะพานปิ่นเกล้าหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ "หอศิลป์เจ้าฟ้า" เป็นพื้นที่หลักสำหรับการแสดงของเครือข่ายหุ่นเยาวชนของไทย กับการแสดงหุ่นจากประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับเยาวชน พร้อมทั้งเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและครอบครัวในการทำกิจกรรมร่วมกัน

วันที่ 1 พ.ย. ประมาณ 16.00 น. ที่หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน เครือข่ายหุ่นเยาวชนเป็นยุวทูตร่วมต้อนรับคณะหุ่นนานาชาติในขบวนพาเหรด ไปยังสนามหลวง ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 18.00 น.

วันที่ 2 – 7 พฤศจิกายน 2557 ที่หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า

* การแสดงของคณะหุ่นเยาวชนจากทั่วประเทศ
* ละครหุ่นสำหรับเด็กจากนิวซีแลนด์, สวีเดน, ฟินแลนด์, ญี่ปุ่น, ไซปรัส
* workshop การทำหุ่น จากสิงคโปร์, เจ้าขุนทอง, Mommy Puppet

วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2557 ที่สนามหลวง และลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

* การแสดง Street Show จากประเทศต่างๆ , คณะเจ้าขุนทอง
* การแสดงพิเศษสำหรับเด็ก จากสหราชอาณาจักร

วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2557 ที่หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน

* การแสดงของคณะหุ่นเยาวชน
* workshop การทำหุ่น จากญี่ปุ่น, จอร์เจีย

• การสำรองที่นั่ง/ การติดตามข้อมูลข่าวสาร/ ติดต่อสอบถาม

1. www.harmonyworldpuppet.com
2. e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ติดต่อ คุณกรองกาญจน์ ลุนาบุตร โทร. 08 5148 3338, 0 2956 4180
และติดตามรายละเอียดได้จาก Facebook/harmonyworldpuppet

พิมพ์อีเมล