กิจกรรมพื้นที่นี้...ดีจัง เดือนพฤศจิกายน

571105 action
จับกิจกรรมสร้างสรรค์มาใส่ปฏิทินพื้นที่นี้...ดีจัง -- เดือนพฤศจิกายนจ้า

icon djung  9 พ.ย. เกาะ..แห่งรอยยิ้มจังหวัดกระบี่พื้นที่นี้ดีจังเกาะ..แห่งรอยยิ้มจังหวัดกระบี่พื้นที่นี้ดีจัง
icon djung
 1 - 9 พ.ย. งานหุ่นโลกมี 3 ดี กับภาคีพื้นที่นี้...ดีจังงานหุ่นโลกมี 3 ดี กับภาคีพื้นที่นี้...ดีจัง
icon djung
14-15 พ.ย. 57 เดิ่นนี้ดีจัง เขาแคนปากช่อง
icon djung28-30 พ.ย. 57 กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ มีค่ายเรียนรู้เครื่องมือการสืบค้นและนำเสนอชุมชน (ค่ายหนังสั้น)
icon djung29 พ.ย. 57 งานลานเด็กเล่น จ.สุพรรณบุรี
icon djung30 พ.ย. 57 งานลับแลยิ้ม จ.อุตรดิตถ์ (เลื่อนจากวันที่วันที่ 23 พ.ย.ค่ะ)
icon djung2-7 ธ.ค. 57 เดิ่นนี้ดีจัง ในงานศาลเจ้าปากช่อง
icon djung23-24 ม.ค. 58 เดิ่นนี้ดีจังกลางสวน สวนไฟฝัน ต.ขนงพระ
icon djung14-15 ก.พ. 58 งานเขาใหญ่ดีจัง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

พิมพ์อีเมล