มหกรรมรองเมืองเรืองยิ้ม ตอน The festival

580111 rongmung1มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนอาสาสมัครชุมชน แกนนำเด็กเยาวชนวัดดวงแขและภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.)และสโมสรพื้นที่นี้ดีจัง

ได้ร่วมการจัดโครงการ "รองเมือง....เรืองยิ้ม" พื้นที่สุขภาวะเพื่อเด็กในชุมชนเมืองซึ่งกิจกรรมที่มีในบริเวณงานได้แก่ นิทรรศการศิลปะในชุมชนวัดดวงแข นิทรรศการการรถไฟแห่งประเทศไทย กิจกรรม Workshop งานศิลปะ ร้านอาหารทั้งของคาวของหวาน การแสดงสตรีทโชว์ ต่างๆ ที่ ย่านถนนรองเมือง 11ม.ค.58

พิมพ์อีเมล