เรียนรู้เมือง 3 ดีบนเขาใหญ่ดีจัง

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 4194

580214 djung12วันที่ 14 – 15 ก.พ. ที่ผ่านมา กลุ่มเขาใหญ่ดีจัง ประกอบด้วยกลุ่มไม้ขีดไฟ กลุ่มใบไม้ และกลุ่มรักษ์เขาใหญ่ ร่วมกันงานเขาใหญ่ดีจังตอน กอดเขาใหญ่

ภายในงานมีกิจกรรมที่เปิดพื้นที่กิจกรรมWork Shop ให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้ ทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเด็กและครอบครัว อีกด้วย

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้นำกิจกรรมเมือง 3 ดีวิถีสุข ไปร่วมกิจกรรมในงานนี้ด้วยโดยมีเกมบันไดงูเมือง 3 ดี และแผ่นภาพสะกดรอยค้นหาเมือง 3 ดี ให้เด็กๆ และครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

พิมพ์