บางกอกนี้...ดีจัง เปิดเวที ก็มีเรื่องมากเด็กๆอยากเล่า ปี2

580909 bangkoknews1
เมื่อ 5-6 ก.ย. เครือข่ายเด็กเยาวชน บางกอกนี้...ดีจัง เปิดเวที ก็มีเรื่องมากเด็กๆอยากเล่า ปี2 เพื่อสื่อสารปฏิบัติการสร้างยิ้ม ร่วมกับ เครือข่าย 17 ชุมชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ เกิดเส้นทางเดิน ปั่น ตามยิ้ม ย่านบางกอกน้อย ย่านบางกอกใหญ่ มีบทบาทส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมกันกับชุมชน โรงเรียน และทุกภาคส่วน พัฒนาพื้นที่นำร่อง ทำต้นแบบชุมชน 3 ดี

‪โดยกระบวนการเด็กสร้างยิ้ม‬ ผ่านกิจกรรมตะลอนเดิน - ปั่น ตามหายิ้ม ย่านบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ โดยมีเด็กเยาวชนอาสาจากเครือ ข่าย 17 ชุมชน จากโรงเรียนสวนอนันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ไม่น้อยกว่า 100 ชีวิต ออกสืบค้นตามหาเรื่องราว บริบทของชุมชน เรื่องเล่าของปู่ย่า ตามหาของดีเรื่องยิ้มๆที่ยังมีอยู่ในชุมชน เช่น พื้นที่ศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน บ้านภูมิปัญญาต่างๆ สื่อกิจกรรมศิลปะการแสดงที่มีอยู่ในชุมชน และสำรวจปัจจัยเสี่ยงเรื่องที่ยิ้มไม่ออก เรื่องบรบทสิ่งแวดล้อมในชุมชน พื้นที่รกร้าง ความรุนแรง และแหล่งมั่วสุ่ม และทำแผนที่เชื่อมร้อยเครือข่าย 17 ชุมชน

‪‎เครือข่ายเด็กเยาวชน‬ นัดสกัดและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมกระบวนการสร้างสื่อ ผ่านภาพศิลปะ การแสดง สื่อสารภาพฝัน สิ่งที่เด็กๆ เยาวชนอยากทำ อยากสร้างสรรค์ สร้างยิ้มให้กับชุมชน นำสู่กระบวนการสื่อสารเสียงเด็กผ่านเวที "ก็มีเรื่องมากเด็กๆอยากเล่าปี 2" เพื่อเกิดการสื่อสาร สะท้อนข้อมูล ภาพฝัน สิ่งที่อยากทำเรื่องยิ้มๆในชุมชน เปิดวงชวนผู้ใหญ่คุยกัน โดยมีภาคส่วนต่างๆ เช่น สำนักงานเขต สถานีตำรวจ ทหาร โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์อนามัย และมีเครือข่ายภาคีภาคประชาชน ที่ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนชวนคิดชวนทำ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างเด็กเยาวชน ผู้ใหญ่ และหน่วยงานภาคีในชุมชน เพื่อเกิดการต่อยอดและปรับเปลี่ยนพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน "ชุมชนมีชีวิต เด็กๆมีพื้นที่เล่น ผู้ใหญ่มีพื้นที่ยิ้ม"
ฝันที่เด็กอยากเห็น สิ่งที่เด็กอยากสร้างสรรค์

• สานฝัน คลองสวย น้ำใส จัดการขยะ ทางเท้าน่าเดิน ไม่เสียวไม่เปลี่ยว ไฟฟ้าสว่าง ริมทางสีเขียวน่ามอง

• เพิ่มพื้นที่เล่น ส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ เติมลานสร้างยิ้ม ลานสร้างเด็ก นำเรื่องราวชุมชนเล่าผ่านกำแพงศิลปะ

• สืบสานเรื่องเล่าจากปู่ย่า เปิดตำนานภูมิปัญญา สื่อสารแหล่งเรียนรู้ สืบทอดคุณค่าชุมชน

• พัฒนาทางปั่นปลอดภัย ร่วมใจกันสร้างสรรค์กำแพงศิลป์ เล่าตำนานชุมชน สู่เส้นทางเพื่อการเรียนรู้ เดินปั่น ตามยิ้ม ย่านบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ 17 ชุมชน

580909 bangkoknews2

580909 bangkoknews3

พิมพ์อีเมล