ศรีสะเกษติดยิ้มอบรมการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

580926 news1
26 ก.ย. 58 ศรีสะเกษติดยิ้ม ได้รับเกียรติจาก กลุ่ม Thai Civic Education ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้กลุ่ม เครือข่ายครูประถมในศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมครั้งนี้เป็นครู ทั้งโรงเรียนทุกกลุ่มสาระ 6 โรงเรียน

ส่วนโรงเรียนเครือข่าย 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน เน้นสาระสังคมศึกษานิเทศน์ในเขตที่ 2 โดยจบช่วงแรกในตอนเช้า ครูผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และเห้นความสำคัญของการศึกษาเพื่อสร้างประชาธิปไตย นั่นก็คือ
1.ความสำคัญของวิชาสังคมศึกษา
2.ความสำคัญของวิชาหน้าที่พลเมือง
3.ความสำคัญของการเมือง
4.ทำไมต้องสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

การอบรมครั้งนี้ จะช่วยเติมเต็มการสร้างเด็กๆ ให้เป็นพลเมืองได้นั่นเองค่ะ

580926 news2

พิมพ์อีเมล