ศิลปะเล่าเรื่องเมืองอุตรดิตถ์ UTTARDIT ARTSEEN

590212 1
เทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม "ศิลปะเล่าเรื่องเมืองอุตรดิตถ์ UTTARDIT ARTSEEN" 13-14 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 16.00-21.00 น. ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ถึงสวนสาธารณะริมน่าน ...ชวนกันไปยิ้มในวันแห่งความรักกัน!

 

พิมพ์อีเมล