เวทีถอดบทเรียน โครงการเยาวชนร่วมสร้างสรรค์ชุมชน

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 2317

590709 news1
เวทีถอดบทเรียน โครงการเยาวชนร่วมสร้างสรรค์ชุมชน สหพันธ์พัฒนาองค์ชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ(สอช.) ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.2559

590709 news0
เปิดเวทีภาคเช้าโดยแม่สนอง รวยสูงเนิน ประธานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ต่อด้วยกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ และสิ่งที่อยากเห็น อยากลงมือทำของเยาวชน 20 เมือง จากทั่วประเทศ


590709 news2 590709 news3
วันที่สองของการถอดบทเรียน "กิจกรรมชุมชนของเรา" ผู้เข้าร่วมแต่ละเมืองได้ร่วมกัน ค้นหาของดีในชุมชน คนดีในชุมชน เรื่องราวดีๆในชุมชน เพื่อบอกเล่าสื่อสารให้เพื่อนเมืองอื่นๆได้รับรู้ผ่านภาพวาด

 

พิมพ์