“ถนนคนเดิน เพชรเพลินงานศิลป์ ของกินดีๆ ดนตรีกลางน้ำ”

“ถนนคนเดิน เพชรเพลินงานศิลป์ ของกินดีๆ ดนตรีกลางน้ำ” วันที่ 29-30 มิถุนายน 56 เวลาประมาณ 16.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี แล้วพบกันนะ

 

พิมพ์อีเมล