เขาเจียกเรียกยิ้ม

เมื่อสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาเจียก นำโดย ท่านนายก ทต.เขาเจียก นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร และปราชญ์ชุมชน พาเด็กเรียนรู้ สืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชน พาเด็กขึ้นเขา มุดถ้ำ ในพื้นที่ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง "เขาเจียกเรียกยิ้มมม".....

 

พิมพ์อีเมล