"มองเพชรบุรี ผ่าน เพชรบุรีดีจัง"

เขียนวันที่ . ฮิต: 2101

ในวันเสาร์ที่ 29 มิ.ย.2556 จะมีกิจกรรมแถลงข่าว "โครงการเพชรบุรี...ดีจัง จากภูเขาถึงทะเล"

 

ณ สวนสุนทรภู่ ท่าน้ำวัดพลับพลาชัย อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี โดยจะมีเครือข่ายของเพชรบุรี...ดีจัง

ทั้งหมด 20 กลุ่ม จาก 8 อำเภอ มาเปิดซุ้มกิจกรรมและการแสดงบนถนนคลองกระแชง

และบริเวณสวนสุนทรภู่จะมีเวทีเสวนา"มองเพชรบุรี ผ่านเพชรบุรี...ดีจัง"ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

พิมพ์