สสย.จัดอบรมเยาวชน 3ดี

590316 news5วันนี้ (16 มี.ค.59) สถาบันสื่อเเด็กและเยาวชน (สสย.) จัดกระบวนการอบรมเยาวชน 3ดี ให้กับเด็กเยาวชนสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) ณ ทอแสงรีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สสย.เข้าร่วมงานเวทีสาธารณะ “การศึกษาสร้างพลเมือง...พลเมืองสร้างประชาธิปไตย”

590310 news2
เมื่อวันที่ 10มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education-TCE Center) จัดเวทีสาธารณะ "การศึกษาสร้างพลเมือง...พลเมืองสร้างประชาธิปไตย" ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล

581127 newsสสย.หนึ่งในภาคีของ กสทช.ร่วมจัดสัมมนาวิชาการ "เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล" (Seminar on Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Era) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจาก UNESCO แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศสและฮ่องกง

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สสย.และเครือข่าย เปิดเมือง 3 ดีวิถีสุข

580920 pic120 ก.ย. สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมออกบูธงาน "สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก"ณ ฮอลล์ 9 อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล