ทำรายการเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็ก...แต่รู้จักเด็กก็ทำได้

tv kids
การแถลงผลการสำรวจเนื้อหารายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวบนทีวีดิจิทัล ของ3สถานี ได้แก่ 1. ช่อง3 Family 2. MCOT Family และ 3.LOCA ของ เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว โดยการสนับสนุนของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

หนุนกองทุนสื่อฯต้องเป็นอิสระ

pic 1
ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"สถานการณ์พรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์: โอกาสและพื้นที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน" วันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องวอลลุ่ม (Volume) โรงแรมฮิป ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน เครือข่ายสื่อเด็กเปลี่ยนโลก

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

พบปะเพื่อนภาคี 3ดี 4ด้าน ผสานพลังยิ้ม

580226 action6

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน จัดสัมมนาทบทวนบทเรียนการทำงานพื้นที่สร้างสรรค์ "พบปะเพื่อนภาคี 3ดี 4ด้าน ผสานพลังยิ้ม" ที่ ร.ร.บางกอกเซนเตอร์ ห้องอัญมณี วันที่ 25 - 26 ก.พ.

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ขอมือคนไทยสร้างเมือง 3 ดี

580119 ssyactivitykhonthai11สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมออกบูธงานในงานคนไทยขอมือหน่อย ครั้งที่ 2 วันที่ 17 -18 ม.ค. 58 ที่เซ็นทรัลเวิร์ล ให้ความรู้และชวนผู้เข้าร่วมสร้างเมือง 3 ดี ประกอบด้วยสื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำแนวคิดไปปรับใช้ในครอบครัว

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล