สสย.ชวนปลุกจิตสำนักพลเมืองในงานวันเด็ก

580110 childday7สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมออกบูธในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 จัดขึ้น ณ ทำเนียบรัฐบาล

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สสย.สวัสดีปีใหม่

happy newyare
สวัสดีปีใหม่ ใหม่จงมีสุข
หากมีทุกข์ ทุกข์มีจงหนีหาย
หากมีรัก รักมีอย่าหนีคลาย
สมดังหมาย ที่ปองของทุกคน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สสย.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการทบทวนโครงการของภาคีเครือข่าย

571224 action1

สสย.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามการทบทวนโครงการของภาคีเครือข่ายของ สสย.

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

พลัง 3 ดี กับการสร้างพลเมืองเด็ก

571226 action4
สสย.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวิทยากรกระบวนการในเรื่อง พลัง 3 ดี กับการสร้างพลเมืองเด็ก

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล