สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ออกบูธ Candy Kid(dai)

580625 ssyaction10สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ออกบูธ Candy Kid(dai) ร้านขนมเท่าทันสื่องานมหกรรม อาหารสุขภาพวิถีไท ครั้ง 2 เมืองทองธานี ฮอลล์ 7 - 8  วันที่ 25 - 28 มิ.ย.

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

อบรมพัฒนาวิทยากรกระบวนการผสานนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

580402 thaicivic3
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับ Thai Civic Education จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาวิทยากรกระบวนการครั้งที่ 2 "ผสานนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย"วันที่ 2-4 เมษายน 2558 ที่โรงแรม IBIS BANGKOK RIVERSIDE ถ.เจริญนคร กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ทำรายการเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็ก...แต่รู้จักเด็กก็ทำได้

tv kids
การแถลงผลการสำรวจเนื้อหารายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวบนทีวีดิจิทัล ของ3สถานี ได้แก่ 1. ช่อง3 Family 2. MCOT Family และ 3.LOCA ของ เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว โดยการสนับสนุนของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

หนุนกองทุนสื่อฯต้องเป็นอิสระ

pic 1
ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"สถานการณ์พรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์: โอกาสและพื้นที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน" วันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องวอลลุ่ม (Volume) โรงแรมฮิป ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน เครือข่ายสื่อเด็กเปลี่ยนโลก

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล