ช่วยเด็กสร้างโลก

571120 book2
สถาบันสือเด็กและเยาวชน ร่วมกับกลุ่ม We are Happy จัดสัมมนา "คู่มือครูพัฒนาพลเมืองเด็ก หนังสือช่วยเด็กสร้างโลก" เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 202 อาคารดร.สิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

หุ่น...สร้างคน

571109 hamnee14สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชนจัดงาน "เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 (Harmony World Puppet Carnival Bangkok Thailand 2014)" วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2557 รอบเกาะรัตนโกสินทร์ สนามหลวง และศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับเทศกาลหุ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึง หุ่นนานาชาติ หุ่นไทยรวม 165 คณะจาก 80 ประเทศทั่วโลก

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สสย. ร่วมจัดงานเทศกาลหุ่นโลก

Harmony world puppet6
กก.หุ่นโลกลงมติให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลหุ่นโลกปีนี้1-10พ.ย.พร้อมจัดขบวนพาเหรดหุ่นทุกชาติโชว์

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สสย.จัดอบรมเท่าทันสื่อให้ศึกษานิเทศก์ หวังกระตุ้นครูสร้างการเรียนรู้เรื่องเท่าทันสื่อ

570508 medialitercy3

 

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจัดการอบรมเท่าทันสื่อ ในงานสัมมนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ได้มองเห็นความสำคัญของเท่าทันสื่อ มองเห็นบทบาทของตนเองในการกระตุ้นให้ครูมองเห็นความสำคัญ และเกิดความเข้าใจถึงทักษะของการเท่าทันสื่อ และการสร้างการเรียนรู้เรื่องเท่าทันสื่อให้กับนักเรียน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล