พบปะเพื่อนภาคี 3ดี 4ด้าน ผสานพลังยิ้ม

580226 action6

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน จัดสัมมนาทบทวนบทเรียนการทำงานพื้นที่สร้างสรรค์ "พบปะเพื่อนภาคี 3ดี 4ด้าน ผสานพลังยิ้ม" ที่ ร.ร.บางกอกเซนเตอร์ ห้องอัญมณี วันที่ 25 - 26 ก.พ.

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ขอมือคนไทยสร้างเมือง 3 ดี

580119 ssyactivitykhonthai11สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมออกบูธงานในงานคนไทยขอมือหน่อย ครั้งที่ 2 วันที่ 17 -18 ม.ค. 58 ที่เซ็นทรัลเวิร์ล ให้ความรู้และชวนผู้เข้าร่วมสร้างเมือง 3 ดี ประกอบด้วยสื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำแนวคิดไปปรับใช้ในครอบครัว

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สสย.ชวนปลุกจิตสำนักพลเมืองในงานวันเด็ก

580110 childday7สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมออกบูธในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 จัดขึ้น ณ ทำเนียบรัฐบาล

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สสย.สวัสดีปีใหม่

happy newyare
สวัสดีปีใหม่ ใหม่จงมีสุข
หากมีทุกข์ ทุกข์มีจงหนีหาย
หากมีรัก รักมีอย่าหนีคลาย
สมดังหมาย ที่ปองของทุกคน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล