สสย.จับมือ กสทช. สร้างครูต้นแบบเท่าทันสื่อนำร่องนโยบายเท่าทันสื่อในโรงเรียน

570403 medialeterlery11

 

3 เม.ย. 57 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจับมือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงวิชาการปฏิบัติการครูเท่าทันสื่อ ระหว่างวันที่ 3 - 5 เม.ย.57 เพื่อให้ครูนำไปบูรณาการแผนการสอนเท่าทันสื่อสู่รายวิชา เพื่อพัฒนาเป็นแผนการสอนนำร่องนโยบายเท่าทันสื่อในโรงเรียน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

เล่นเรียนรู้ ครูเมืองคง

 

560827 toomhome8

 

27 ส.ค. 56 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กผ่านพื้นที่สร้างสรรค์ ณ โรงเรียนเมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล