สสย. ร่วมจัดงานเทศกาลหุ่นโลก

Harmony world puppet6
กก.หุ่นโลกลงมติให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลหุ่นโลกปีนี้1-10พ.ย.พร้อมจัดขบวนพาเหรดหุ่นทุกชาติโชว์

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สสย.จัดอบรมเท่าทันสื่อให้ศึกษานิเทศก์ หวังกระตุ้นครูสร้างการเรียนรู้เรื่องเท่าทันสื่อ

570508 medialitercy3

 

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจัดการอบรมเท่าทันสื่อ ในงานสัมมนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ได้มองเห็นความสำคัญของเท่าทันสื่อ มองเห็นบทบาทของตนเองในการกระตุ้นให้ครูมองเห็นความสำคัญ และเกิดความเข้าใจถึงทักษะของการเท่าทันสื่อ และการสร้างการเรียนรู้เรื่องเท่าทันสื่อให้กับนักเรียน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สร้างเมือง 3 ดีครบวงจร

570421 tonbab8

วันที่ 21-22 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโรยัลเจมส์ลอดจ์ ศาลายา จัดโดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สสย.จับมือ กสทช. สร้างครูต้นแบบเท่าทันสื่อนำร่องนโยบายเท่าทันสื่อในโรงเรียน

570403 medialeterlery11

 

3 เม.ย. 57 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจับมือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงวิชาการปฏิบัติการครูเท่าทันสื่อ ระหว่างวันที่ 3 - 5 เม.ย.57 เพื่อให้ครูนำไปบูรณาการแผนการสอนเท่าทันสื่อสู่รายวิชา เพื่อพัฒนาเป็นแผนการสอนนำร่องนโยบายเท่าทันสื่อในโรงเรียน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล