กระบวนการ 3 ดี กับเยาวชน

600419 pic1
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ(สอช.) จัดอบรม กระบวนการ 3 ดี สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ให้กับเยาวชนจำนวน 40 คน จาก 5 เมืองประกอบด้วย ชุมแสง นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย.2560 ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

600331 MIDL3
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 60 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและศูนย์ประสานงานการศึกษาเพื่อพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Thai Civic Education) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล" ให้กับกลุ่มนักการศึกษาหลากหลายสาขากว่า 13 สถาบันในเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สสย.จับมือ ม.แม่โจ้ ทำ MOU การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล

600317 news1
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 13.00 น. คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) 

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)

600319 news1

นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) #ภาคเหนือ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล