สสย.สวัสดีปีใหม่

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 6172

happy newyare
สวัสดีปีใหม่ ใหม่จงมีสุข
หากมีทุกข์ ทุกข์มีจงหนีหาย
หากมีรัก รักมีอย่าหนีคลาย
สมดังหมาย ที่ปองของทุกคน

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะ

พิมพ์