สสย.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการทบทวนโครงการของภาคีเครือข่าย

571224 action1

สสย.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามการทบทวนโครงการของภาคีเครือข่ายของ สสย.

และผลการดำเนินงานของสสย. ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ อาคาร SM ทาวเวอร์ โดยรายงานผลการดำเนินงานน่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปลายเดือนมกราคม 2558

พิมพ์อีเมล