สสย.ชวนปลุกจิตสำนักพลเมืองในงานวันเด็ก

580110 childday7สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมออกบูธในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 จัดขึ้น ณ ทำเนียบรัฐบาล

งานนี้ทางสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ยกนิทรรศการขุมทรัพย์เมือง 3 ดี ไปปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองเท่าทันสื่อให้กับเด็กๆ และคุณพ่อ คุณแม่ ซึ่งประกอบด้วยชุดโต๊ะหมุนเท่าทันสื่อ  ทันค่านิยมจากสื่อด้วยการให้เด็กๆ ได้ลองแต่งตัวตุ๊กตา  รวมทั้งให้คุณพ่อ คุณแม่ ร่วมกับลูกช่วยกันค้นหาเมือง 3 ดีจากภาพวาด  ให้แยกแยะกิจกรรมสร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์  เพื่อการดำรงอยู่ได้อย่างเท่าทันสื่อ เท่าทันตัวเอง และเท่าทันสังคม

 

พิมพ์อีเมล