สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ออกบูธ Candy Kid(dai)

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 4022

580625 ssyaction10สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ออกบูธ Candy Kid(dai) ร้านขนมเท่าทันสื่องานมหกรรม อาหารสุขภาพวิถีไท ครั้ง 2 เมืองทองธานี ฮอลล์ 7 - 8  วันที่ 25 - 28 มิ.ย.

 

การออกบูธครั้งนี้ เพราะปัจจุบันการโฆษณาขนมเด็กในโทรทัศน์ฟรีทีวี มุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมให้บริโภคเกินความจำเป็น การบริโภคแทนอาหารมื้อหลัก ทั้งมีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเด็ก การโฆษณาเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภค และงานวิจัยจำนวนมากยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า เด็กที่มีความถี่ในการรับชมโฆษณา และจำนวนชั่วโมงในการเปิดรับสื่อมาก จะส่งผลให้เด็กเกิดการสะสมข้อมูลไว้ในสมอง และเมื่อถึงเวลาที่เด็กต้องการรับประทานอาหารจะทำให้เด็กระลึกถึงยี่ห้อ อาหารที่ได้รับชมจากการโฆษณา แล้วเลือกซื้ออาหารตามที่โฆษณาในที่สุด

ดังนั้น การโฆษณาจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ เช่น ขนมกรุบกรอบ ซึ่งเมื่อเด็กรับประทานอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อไม่เรื้อรังได้

แนวทาง ในการป้องกันเด็กจากโฆษณาอาหารที่ไม่คุณค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสมควรจะต้อง ให้ความรู้เรื่องเท่าทันสื่อแก่เด็กและพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กๆของเราสามารถมีความรู้สามารถ คิดได้ คิดเป็น และเลือกบริโภคของตนเองได้

ภายในบูธมีกิจกรรมที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทั้งร้านขนมเท่าทันสื่อ  จานโปรดของฉัน  ครัวหรรษา  และมุมหนังสือ


 

พิมพ์