สสย.จัดอบรมเยาวชน 3ดี

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 1953

590316 news5วันนี้ (16 มี.ค.59) สถาบันสื่อเเด็กและเยาวชน (สสย.) จัดกระบวนการอบรมเยาวชน 3ดี ให้กับเด็กเยาวชนสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) ณ ทอแสงรีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

โดยช่วงเช้าเปิดเส้นทางการเรียนรู้ จากการสร้างความเข้าใจเรียนรู้อุดมการณ์ชุมชน การทำงานเพื่อชุมชน และต่อด้วยกิจกรรมการสร้างพลังตน พลังกลุ่ม
590316 news3 590316 news2

590316 news4


ช่วงบ่ายเริ่มด้วยกิจกรรมเสริมศักยภาพเยาวชน "แตกไม่แตก" ฝึกให้เด็กคิด และวางแผนร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และกิจกรรมภูมิดีเพื่อชุมชน
590316 news6  590316 news7
590316 news8


พิมพ์