“คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์...มองให้มากกว่าความน่ารัก?

“คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์...มองให้มากกว่าความน่ารัก?

590707 clip1วันนี้(7 ก.ค.59) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ จัดงานเสวนา “คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์...มองให้ลึกกว่าความน่ารัก? เพื่อสะท้อนมุมมองในการปกป้องสิทธิเด็กในสื่อสังคมออนไลน์

590707 clip2
เริ่มด้วยการรายงานที่มาของการจัดงานและนำเสนอสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดย คุณอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ต่อด้วยการกล่าวเปิดงานเสวนาและกล่าวถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในโลกดิจิทัล โดยคุณเข็มพร วิรุฬราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
590707 clip3590707 clip4
หลังจากนั้นได้เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว จาก ผศ.มรรยาท อัครจันทโชติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้านักกฎหมาย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และจ่าพิชิต ขจัดพาลชน จากเพจ DRAMA-ADDICT ดำเนินรายการโดย คุณธีระ ธัญญะอนันต์ผล จาก BRIGHT TV โดยมีผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงาน590707 clip5

พิมพ์อีเมล