ลดลงเรื่อยๆ !! ผลวิจัยพบคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยเหลือ 28 นาที/วัน

reading
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือฯ จับมือคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เผยผลสำรวจพฤติกรรมการอ่าน และซื้อหนังสือของคนไทย พบมีกลุ่มที่อ่านหนังสือเป็นประจำเพียง 40% ที่เหลือ 20% อ่านบ้าง อีก 39.7% ไม่อ่านหนังสือเลย ที่นำโด่งคนอายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตมากที่สุดเกือบ 4 ชั่วโมง

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

5 วิธีสอนให้เด็กๆเข้าใจและจัดการอารมณ์ตัวเอง

child citizen03การแสดงออกทางด้านอารมณ์อย่างอิสระและเปิดเผยในเด็กช่วงวัย 3 – 5 ขวบทั้งความกลัวและความโกรธเพราะเริ่มมีการพัฒนาทางสติปัญญา การแสดงออกของเด็กขึ้นอยู่กับสุขภาพและการดูแลของครอบครัวด้วย

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

3 วิธีเรียนรู้เรื่องระเบียบวินัย‬

child citizen04การเรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยจากคนใกล้รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ในวิถีชีวิตประจำวัน ทั้งการตรงต่อเวลา เก็บของเป็นที่ รักษาคำมั่นสัญญา และปฏิบัติตามกฎระเบียบ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

มีหัวใจใฝ่สันติวิธี

child citizen05สันติวิธีนั้นเป็นการจัดการความขัดแย้งวิธีหนึ่ง ที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิธีที่ทำให้มีการสูญเสียน้อยที่สุดทั้งในระยะสั้นและยาวกระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กจึงสำคัญในการบ่มเพาะต้นกล้าแห่งสันติวิธี

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

7 แนวคิดสร้างพลเมืองเด็ก

info childcitizen2
การเปิดพื้นที่ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สอนให้เขาจัดการตัวเอง ส่งเสริมจริยธรรม ให้มีจิตสาธารณะคุณครูและครอบครัวมีความสำคัญมากในการมีส่วนร่วมสร้าง พลเมืองเด็ก

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล