พลเมืองเด็ก

info childcitizen1การพัฒนาของเด็กเล็กในช่วงเริ่มต้นวัย 2-7 ปี มีความสำคัญต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งด้านทัศนคติ ด้านอารมณ์ และทักษะการรับรู้ทางด้านสมองระบบประสาทต่างๆ รวมไปถึงคุณภาพของความเป็นพลเมือง

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ช่วยเด็กสร้างโลกในศตวรรษที่ 21

file 1เด็กไทยมีศักยภาพมากกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในห้องเรียนแคบๆ แล้วนั่งจิ้มแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา แต่....บางคำที่ว่า
"หน้าที่ของหนูคือการเรียนหนังสือเท่านั้น"กลับเป็นประโยคทิ่มแทงใจดำที่เด็กๆ ได้ยินได้ฟังกันมาจนเบื่อและถ้าจะว่ากันตามจริงหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรมีอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าช่วงวัยไหนนั่นคือการเป็น "พลเมือง" ที่มีคุณภาพของประเทศ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ปั้นลูกรักเป็นนักแบ่งปัน

571013 child3ปัญหาการหวงของ หรือพฤติกรรมการแย่งของในเด็กเล็กนั้น ถือว่าเป็นพฤติกรรมธรรมชาติตามวัยของเด็กอายุ 2-4 ขวบ แต่ทั้งนี้เด็กสามารถเรียนรู้เรื่องการแบ่งปันให้กับเพื่อนรอบข้างได้เช่นกัน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ต้าน...การใช้แรงงานเด็ก

Fileต้าน...การใช้แรงงานเด็ก12 มิถุนายน วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สะท้อนความเจ็บปวดผ่านภาพถ่ายวอนหยุดทำร้ายเด็กด้วยคำด่ารุนแรง

570605 content1
เขาจะเป็นคนขลาดอาย
ถ้าเลี้ยงเด็กด้วยความละอายเขาจะเป็นคนขี้ระแวง… ส่วนหนึ่งของบทกลอน Children Learn What They Live ของโดโรธี แอล. นอลเต้นักเขียนชาวอเมริกันและผู้เชียวชาญด้านการให้คำปรีกษาครอบครัว

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล