โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง “ผล” ของพฤติกรรมการใช้ชีวิต

e cfmnqvwy1367จาก สภาพการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบใน ยุคปัจจุบัน ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วทุกมุมโลกเปลี่ยนไปจากเดิม นิยมรับประทานอาหารจานด่วน อาหารสำเร็จรูป ไร้เวลาพักผ่อน ออกกำลังกาย แต่มีเวลาดื่มสังสรรค์ และสูบบุหรี่เพื่อเข้าสังคม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนนำมาซึ่งการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases : NCDs) ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวาน ความดัน มะเร็ง อ้วนลงพุง หลอดเลือดสมอง และหัวใจ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

เปลี่ยนด้วย “ใจ” ห่างไกลกลุ่มโรค NCDs

e abfjmnoty478 เมื่อการดำรงชีวิตของประชากรโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ย่อมต้องส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และสุขภาพอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ประชากรทั่วโลกเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรค “NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” จากพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ไม่ถูกต้อง และเป็นภัยต่อสุขภาพของคนทั้งประเทศ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

หุ่นเงาลูกขุนน้ำ

open

““หุ่นเงาทำให้เด็กมีเวทีแสดงออก การได้ออกแสดงเป็นเรื่องสำคัญเพราะเด็กมีของดีต้องได้อวด(ดี) ในเวลาที่แสดงแล้วเด็กจะรู้ว่าเมื่อถูกชมแล้วรู้สึกเป็นอย่างไร หรือเมื่อผิดพลาดแล้วรู้สึกเป็นอย่างไร เรียนรู้ที่เจ็บ และเรียนรู้ที่ยิ้ม จึงจะทำให้เด็กเติบโตและพัฒนาได้เร็ว” ”

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

วันว่างสร้าง “สุข” กิจกรรมสร้างสรรค์

ปิดเทอมแล้ว เย้!!

เสียงดีใจของเด็กๆ ที่ “ปิดเทอมใหญ่” มาถึง สำหรับระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงปิดเทอมนี้ เด็กหลายคนมีแผนว่าจะพักผ่อนและหากิจกรรมทำเพื่อเสริมสร้างสิ่งดีๆ ให้กับตนเอง ทั้งการเรียนพิเศษ ออกกำลังกาย รวมถึงไปเข้าค่ายเพื่อทำประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล