เหตุจากแบนการ์ตูนกับการจัด'เรต'เนื้อหาทีวี

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 2226

katoonสืบเนื่องการแบนบางฉากของการ์ตูน ที่ออกอากาศทางช่องรายการทีวีดาวเทียม ทำเอาแฟนการ์ตูนในโลกออนไลน์ ออกโรงวิพากษ์ กสทช. ว่าเป็นเผด็จการ ใช้อำนาจ ล้นฟ้าล้นแผ่นดินเมื่อสัปดาห์ก่อน พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ระบุว่า บอร์ด กสท. มีมติลงโทษช่องรายการ Gang Cartoon ของบริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากกรณีออกอากาศการ์ตูนเรื่อง "Souten no Ken" หรือ "ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ภาค 2" ที่มีเนื้อหาขัดศีลธรรม และลามกอนาจาร

บอร์ด กสท. ได้รับการร้องเรียนว่า การ์ตูนเรื่องดังกล่าว มีฉากที่ตัวละครพูดข่มขู่ให้ตัวละครหญิงถอดเสื้อและมีฉากในลักษณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งไม่เหมาะกับช่องรายการสำหรับเด็ก ขัดต่อมาตรา 37 พ.ร.บ.ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ที่ว่าด้วยการห้ามออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาขัดต่อ ศีลธรรมอันดี และลามกอนาจาร

สำหรับมาตรา 37 ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 นั้น เป็นยิ่งกว่าดาบอาญาสิทธิ์ เพราะมันครอบคลุมไปในทุกเรื่อง ลองอ่านดูรายละเอียดตามข้อกฎหมายข้างล่างนี้

"มาตรา 37 ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง

"ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง หากผู้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการ ให้กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจสั่งด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการนั้นได้ทันที และให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยพลัน


ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่า
การกระทำดังกล่าวเกิดจากการละเลยของผู้รับใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขตามที่สมควร หรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้" ปฏิกิริยาต่อการใช้อำนาจ ตามมาตรา 37 มีเสียงสะท้อนมาจากหลายภาคส่วน ซึ่งส่วนใหญ่

ไม่เห็นด้วยกับมติ กสท. ในเรื่องการใช้มาตรา 37 กับรายการการ์ตูนในทีวีดาวเทียมช่องหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้เสนอจัด "เรต" ความเหมาะสมของเนื้อหาแทน หรือใช้แนวทางสากลคือ Watershed หรือ Safe Habor ซึ่งไม่ใช่เนื้อหาต้องห้ามสำหรับทุกคน หาก กสท. จะกำหนดช่องใดว่าเป็นช่องเด็กต่ำกว่า 18 ก็ต้องบอกกฎนี้ล่วงหน้ากับผู้ประกอบการ


วันจันทร์ที่ 2 กันยายน กสท.จะได้พิจารณาร่างแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ หรือการจัดเรต ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556

สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. กล่าวว่า มติ กสท.ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อหาแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ และได้นำข้อสรุปความคิดเห็นเข้าที่ประชุม กสท. เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น ในการ ขยายรายละเอียดของความเหมาะสมการจัดอันดับเนื้อหารายการ ตาม ที่แบ่งระดับความเหมาะสม 6 ระดับไว้ ดังนี้

"ป" รายการสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี"ด" รายการสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี"ท" รายการสำหรับผู้ชมทุกวัย "น 13" รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปี ควรได้รับคำแนะนำ "น 18" รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำ "ฉ" รายการเฉพาะไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน

บอร์ด กสท.หวังว่า แนวทางการจัดเรตมีความชัดเจนขึ้น และจะรู้ว่าเรต แต่ละประเภทมีลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้าง ที่จะเป็นมาตรฐานกำหนดเรตให้เหมาะสมกับรายการทีวีประเภทต่างๆ อย่าง ฟรีทีวี เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม รวมทั้งในอนาคตช่องทีวีประเภทเด็ก เยาวชนและครอบครัว

"สุภิญญา" กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรา 37 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 แบบพร่ำเพรื่อ และไม่เห็นด้วยกับการแบนหรือเซ็นเซอร์จินตนาการ แต่เห็นด้วยว่าการจัดเวลาออกอากาศและวางมาตรฐานระดับความเหมาะสมของเนื้อหาคือทางออกระหว่างเสรีภาพสื่อกับความรับผิดชอบในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน

วิธีคิดการแบนหนัง แบนละคร เป็นวัฒนธรรมการใช้อำนาจในที่ "อดีตข้าราชการ" คุ้นชินกันมานาน ซึ่งเมื่อคนเหล่านี้ได้มากำกับดูแลสื่อ ก็ยังรับเอาวัฒนธรรมอำนาจนิยมแบบนี้มาใช้

จึงไม่แปลกที่ กสทช. จะโดนสาวกการ์ตูนสวดยับ พร้อมทั้งมีการพาดพิงวงการละครในบ้านเรา ที่มักมีฉาก ทางเพศอย่างโจ๋งครึ่ม การตบตีแย่งผู้ชาย และนำมาเปรียบเทียบกับการ์ตูนบางเรื่อง ที่ยังให้แง่คิดดีกว่าละครที่ฉายอยู่ทางฟรีทีวีเสียอีก

คอลัมน์ โลกไร้เสา คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

พิมพ์