มีหัวใจใฝ่สันติวิธี

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 3944

child citizen05สันติวิธีนั้นเป็นการจัดการความขัดแย้งวิธีหนึ่ง ที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิธีที่ทำให้มีการสูญเสียน้อยที่สุดทั้งในระยะสั้นและยาวกระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กจึงสำคัญในการบ่มเพาะต้นกล้าแห่งสันติวิธี

- สอนให้เด็กๆ รู้จักความอดทนอดกลั้นทั้งความยากลำบาก การรอคอย ความเจ็บช้ำน้ำใจเมื่อถูกกลั่นแกล้ง
- สอนให้รู้จักวิธีการมีความสุขแบบช้าๆ เช่น การฟังเพลงบรรเลงอย่างสงบในสวน การได้วาดรูปช้าๆ อย่างอิสระ เพราะด้วยโลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยการเสพสุขด้วยความเร็วสูง ทั้งเล่นเกม ดูทีวี ดูการ์ตูน
- การปลูกฝังให้เด็กหัดเรียนรู้จิตใจผู้อื่น เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และรู้จักเอาใจเราไปใส่ใจเขา ก็เป็นส่วนสำคัญในการบ่มเพาะต้นกล้าแห่งสันติวิธี

ความอดทนและการให้เด็กรู้จักค้นพบการมีความสุขอย่างช้าๆ แล้ว การปลูกฝังให้เขาเรียนรู้จิตใจผู้อื่น เข้าใจและเห็นใจคนอื่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และรู้จักเอาใจเราใส่ใจเขา ก็เป็นก้าวที่สำคัญในการบ่มเพาะต้นกล้าแห่งสันติวิธี

ข้อมูลจาก หนังสือคู่มือช่วยเด็กสร้างโลก
โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

พิมพ์