5 วิธีสอนให้เด็กๆเข้าใจและจัดการอารมณ์ตัวเอง

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 6280

child citizen03การแสดงออกทางด้านอารมณ์อย่างอิสระและเปิดเผยในเด็กช่วงวัย 3 – 5 ขวบทั้งความกลัวและความโกรธเพราะเริ่มมีการพัฒนาทางสติปัญญา การแสดงออกของเด็กขึ้นอยู่กับสุขภาพและการดูแลของครอบครัวด้วย

1.ฝึกให้เด็กๆเข้าใจถึงอารมณ์ และฝึกการแสดงออกด้านอารมณ์ของตนเอง
2.เรียนรู้และยอมรับอารมณ์ของตัวเองเช่น รู้ว่าตนเองกำลังโกรธ ควรแสดงพฤติกรรมอย่างไร
3.ใช้โอกาสการแสดงความโกรธ สอนเรื่อง "การขอโทษ" " การแบ่งปัน"และ "การให้อภัย"ได้
4. สอนให้เรียนรู้เรื่องความกลัว ที่เกิดจากจินตนาการของตนเอง การให้เขาได้สัมผัสกับสิ่งที่เขากลัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ช่วยให้เด็กๆหายกลัวสิ่งต่างๆได้
5. ชื่นชมเมื่อเด็กมีความกล้ามากขึ้น คำชมเป็นดั่งแรงพลังใจให้เด็กกล้าก้าวผ่านความกลัวและก้าวสู้การเรียนรู้ที่ยากขึ้นได้เป็นอย่างดี

พบกับวิธีและกระบวนการสำหรับจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ใน หนังสือช่วยเด็กสร้างโลก

ข้อมูลจาก หนังสือคู่มือช่วยเด็กสร้างโลก
โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

พิมพ์