เด็กต่ำกว่า3ขวบเล่นแอพฯ-มือถือ ทำพัฒนาการช้า

580512 child2แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจจุบันพ่อแม่มักนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยงดูลูก เช่น โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แทนการให้ลูกเล่นของเล่นต่างๆ เพราะเข้าใจว่าจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้เด็ก แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่ควรเลี้ยงลูกโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เด็ดขาด เพราะจะส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านภาษา เนื่องจากการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ลูกเล่น ลูกจะใช้ได้เพียงแต่นิ้วมือในการวาดบนหน้าจอไปมาเท่านั้น แต่สมองไม่ได้จัดลำดับการเรียนรู้ อย่างช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่า เด็กไทยมีปัญหาเรื่องภาษา ในกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า พบว่า ร้อยละ 50 เป็นความบกพร่องด้านภาษา

สำหรับเด็กที่อายุมากกว่า 3 ขวบขึ้นไป สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยเสริมพัฒนาการเด็กได้ แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง โดยต้องใช้ร่วมกับพ่อแม่ และจำกัดเวลาการใช้เพียงวันละไม่เกิน 30 นาที ซึ่งถือว่าใช้เวลามากแล้วสำหรับเด็ก

คลิกชมคลิปรายการ >> http://www.thairath.co.th/clip/17913

ข้อมูลจาก ไทยรัฐออนไลน์ 12 พ.ค. 2558

พิมพ์อีเมล