กิน กอด-เล่น-เล่า-ลดดูทีวี-เกม ช่วยพัฒนาไอคิวได้

580622 child
การเปิดเผยผลสำรวจระดับไอคิว(IQ) และอีคิว(EQ)ของกรมสุขภาพจิต การกระทรวงสาธารณสุข ว่า เด็กในเมืองมีค่าเฉลี่ยไอคิวสูงกว่าเด็กในชนบท ส่วนอีคิวอยู่ระดับปกติทั้งเขตเมืองและชนบท โดยสำรวจเด็ก ป.1 ปี 2557 จำนวน 4,929 คน ทั่วประเทศ พบอีคิวปกติ แต่ไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 93.1 ต่ำกว่ามาตรฐานโลกที่กำหนดเฉลี่ยอยู่ที่ 100 จุด โดยเฉพาะเด็กชนบท เนื่องจากขาดความอบอุ่นในครอบครัว และทักษะวิธีการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาจากครอบครัว

ทำอย่างไรพัฒนาไอคิวและอีคิว
วิธีง่ายๆที่พ่อ-แม่ ผู้ปกครองทำได้ก็คือ การช่วยกระตุ้นเพิ่มไอคิวและอีคิว ด้วยการบำรุงด้วยอาหารตามวัย ถูกหลักโภชนาการ ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ให้ความอบอุ่นด้วยการกอด ของเล่นที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ เล่านิทานเพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ เป็นการฝึกการทำงานประสาทเซลล์สมอง นอกจากนี้ ควรให้เด็กลดเล่นเกม และดูทีวี

สถานการณ์ที่ส่งผลต่อระดับไอคิว
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า สถานการณ์ที่ส่งผลต่อระดับไอคิวของเด็กมี 3 รูปแบบ คือ 1.เด็กมีโอกาสอยู่กับครอบครัวลดลง ด้วยสังคมที่พ่อแม่ต้องทำงานไกล ต่างจังหวัด หรือแยกทางกัน 2. ปล่อยให้เด็กอยู่กับผู้สูงอายุ หรืออยู่ในครอบครัวที่แหว่งกลาง(Skip generation) ทำให้ขาดการกระตุ้นพัฒนาการที่สอดคล้องกับช่วงวัย 3.คุณภาพของการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน (ช่วง3-4ปี) สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน บางแห่งเสริมพัฒนาการของเด็กไม่เพียงพอ

คุณพ่อคุณแม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ที่ เว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิต www.dmh.go.th และเว็บไซต์ของสถาบันราชานุกูล www.rajanukul.go.th และโทรปรึกษาได้ที่หมายเลย 1667 และ 1323

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวทั่วไป RYT9.COM -- อังคารที่ 2 มิถุนายน 2558

พิมพ์อีเมล