รู้ไหม..ครูไทยทำไมไม่ค่อยได้อยู่ในห้องเรียน

เขียนโดย หมอมินบานเย็น‬ วันที่ . ฮิต: 5079

580710 content
เด็กไทยเรียนหนักที่สุดในโลกแต่แม้ว่าเด็กจะใช้เวลาอยู่ในห้องเรียนปีละ 1,000-1,200 ชั่วโมง คงไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณครูไม่ได้อยู่ในห้องเรียนอย่างที่ควรจะต้องอยู่เพราะอะไร...

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "ประเทศไทยกับอนาคตใหม่ทางการศึกษา" หมออ่านแล้วน่าสนใจจึงขอนำมาแบ่งปัน

ถึงเวลาที่เราจะต้องคืนครูให้นักเรียน คุณครูมีความตั้งใจจะสอน แต่ไม่มีโอกาสอยู่ในห้องเรียนอย่างที่ควรจะอยู่ และการเรียนรู้ของนักเรียนจะเกิดขึ้นได้เมื่อนักเรียนได้เจอกับครู

จากการสำรวจพบว่า เวลาที่ครูใช้ทำกิจกรรมต่างๆ (ที่ทำให้ครูไม่สามารถอยู่ในห้องเรียนได้) มีถึง 84 วัน/ปี

ปีหนึ่งมี 365 วัน มีวันเสาร์ วันอาทิตย์ หักวันหยุดต่างๆ ออกไปจะเหลือเวลาประมาณ 200 กว่าวันที่เป็นวันเรียน

การที่ครูต้องไปอยู่นอกห้องเรียนถึง 84 วันที่ต้องทำการเรียนการสอนกันแล้ว คิดเป็นเวลาที่ครูจะได้เจอนักเรียนหายไป 42%

คิดเป็นเวลาที่นักเรียนได้เจอครูเพียง 60% คิดเป็น 600 ชั่วโมง

แล้วครูไทยใช้เวลาทำอะไรกันเมื่อไม่อยู่ในห้องเรียน...

มี 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ

-การใช้เวลาการประเมินจากหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการประเมินตัวโรงเรียนเองโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. การประเมินตัวครูเพื่อให้ได้เลื่อนตำแหน่ง การประเมินนักเรียนโดยการให้นักเรียนไปสอบแข่งขันต่างๆ การประเมินเหล่านี้ใช้เวลาถึง 43 วัน/ปี

-29 วัน/ปี ใช้ไปกับการแข่งขันทางวิชาการ

-10 วัน/ปี ใช้ไปกับเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆ

เมื่อการประเมินต่างๆมากมาย ไม่ได้ช่วยให้คุณภาพการศึกษาไทยดีขึ้น คงต้องมานั่งคิดกันใหม่ว่า ประเมินไปได้ประโยชน์มากน้อยแต่ไหน

ภาพประกอบ และ อ่านรายละเอียดปาฐกถา ของอ.สมเกียรติได้ที่นี่ค่ะ http://thaipublica.org/2015/03/trdi-education/

เขียนโดย หมอมินบานเย็น‬

พิมพ์